Wie is MEGG?

Goedendag!
Mijn naam is Bas van Meggelen, zelfstandig adviseur Wonen.

Dienstverlenend, oplossingsgericht en verbindend zijn eigenschappen die me typeren. Ik maak zaken graag niet onnodig ingewikkeld, ben positief en hou wel van wat humor tijdens mijn werkdag. Verder ben ik sociaal en communicatief vaardig, kan denken in termen van belangen en heb gevoel voor (bestuurlijke) verhoudingen. Ten slotte ben ik breed geïnteresseerd, sportief, nieuwsgierig en probeer ik bovenal te genieten van elke dag.

Bekijk mijn profiel
Werkervaring
0 +
Succesvolle opdrachten
0 +

Brede kennis en ervaring snel inzetbaar.

Als politicoloog met specialisme Public Affairs, behartigde ik vele jaren de belangen van Nederlandse gemeenten en de Amsterdamse woningcorporaties. Daarna breidde ik als beleidsadviseur mijn kennis uit bij een woningcorporatie. Momenteel werk ik als senior adviseur wonen voor de mooie gemeente Leiden en combineer dat met mijn werk als zelfstandig adviseur.

Wat mij betreft een ‘win-win-win-constructie’. De kennis en ervaring die ik in Leiden opdoe, zet ik als zelfstandige in voor mijn opdrachtgevers. Alles wat ik leer bij die opdrachten, is weer van meerwaarde voor Leiden. Voor mezelf is deze combinatie ideaal want ik kan mijn ervaring en kennis van de woningmarkt blijven ontwikkelen en breed, afwisselend inzetten.

pexels-berk-ozdemir-3779191 (1)
pexels-berk-ozdemir-3779191 (2)
pexels-berk-ozdemir-3779191 (3)

Werkervaring & opleidingen op een rij

Werkervaring

Werkzaamheden
Verantwoordelijk voor totstandkoming prestatieafspraken met gemeenten Delft en Zoetermeer | deelnemer namens Vestia aan de strategische overleggen met gemeente, (collega-)corporaties en huurders in Delft, Zoetermeer en Den Haag | coördinatie jaarverslag 2021 Vestia

Organisatie
Vestia, Rotterdam

Werkzaamheden
Aansturen van team Wonen (5 fte) | nieuwe visie & uitvoeringsagenda Wonen gerealiseerd | raads- en collegevoorstellen geschreven en geïmplementeerd | 1e sparringpartner van de wethouder Wonen | accounthouder Leidse corporaties | voorzitter Leids Platform Wonen (gemeente, corporaties en huurders) | meerjarige prestatieafspraken gemaakt met corporaties en huurders | geadviseerd op vele woningbouwprojecten.

Organisatie
Gemeente Leiden, afdeling Vestigingsklimaat

Werkzaamheden
Organisatiestructuur en inhoudelijk programma opgezet en uitgevoerd met als doel economische structuurversterking van de Duin- en Bollenstreek | draagvlak gecreëerd voor programma en structuur binnen de zes deelnemende gemeenten.

Organisatie
Greenport Duin- en Bollenstreek

Werkzaamheden
Strategische adviseur | sparringpartner voor directeur-bestuurder | ondernemingsplan opgesteld strategisch voorraadbeleid en huurbeleid ontwikkeld.

Organisatie
Woningstichting GoedeStede, Almere

Werkzaamheden
De belangen behartigd van de Amsterdamse woningcorporaties richting Metropoolregio, gemeente en stadsdelen | Prestatieafspraken gemaakt | beleid ontwikkeld op terrein van o.a. leefbaarheid, woonruimteverdeling en voorkomen huisuitzettingen

Organisatie
Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC), Amsterdam

Werkzaamheden
De belangen behartigd van de Nederlandse gemeenten richting het Rijk (m.n. ministerie VROM), provincies (IPO) en landelijke Koepels zoals Aedes, koepel van woningcorporaties | Ambtelijk secretaris VNG-commissie Bouwen & Wonen | VNG-vertegenwoordiger G40 gemeenten | Beleid woonwagenzaken mede ontwikkeld

Organisatie
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Den Haag

Opleidingen

Inhoud
Theorie en concrete praktijkvoorbeelden met focus op de ontwikkelingen van het toezicht in de publieke sector, de rol en verantwoordelijkheden van de Raad van Commissarissen, governance codes, risico’s en dilemma’s binnen de raad, financieel toezicht en boardroom dynamics.

Instituut
ERLY

Inhoud
O.a. Volkshuisvestingsbeleid | Elementaire Bouwkunde | Grondbeleid | Corporatiefinanciën | Strategisch voorraadbeleid | Onderhandelen | Introductie Gemeentefinanciën | Persoonlijke effectiviteit | etc.

Instituut
O.a.: OTB Delft | NIROV | Helix Academy | Bestuursacademie Nederland | Academy71 | FMH Wonen | etc.

Inhoud
Opleiding tot gecertificeerd coach (jaarcursus).

Instituut
De Baak/Europees Instituut.

Inhoud
Afstudeervariant: ‘Public Affairs’

Instituut
Universiteit Leiden / Erasmus Universiteit Rotterdam.