Wat doet MEGG?

Waar ben ik goed in?

Op verschillende manieren zet ik graag mijn kennis en ervaring in om mijn opdrachtgevers tijdelijk, snel en goed te ondersteunen bij de woonopgaven waarmee zij aan de slag willen. Bijvoorbeeld bij het opstellen, coördineren of uitvoeren van woonvisies/woonagenda’s van gemeenten en het adviseren op woningbouwprojecten. Of bij het behartigen van de belangen van gemeenten, corporaties of huurdersorganisaties in prestatieafspraken of in strategische overleggen tussen deze partijen. Ook vervul ik graag de rol van intermediair en/of onafhankelijk procesbegeleider om partijen goed en met resultaat te laten samenwerken. Tot slot ben ik coach en/of klankbord voor gemeenten, corporaties, huurdersorganisaties en specifiek hun bestuurders. Met kennis van de sector, een open en nieuwsgierige blik en mijn directe en af en toe prikkelende aanpak wil ik bestuurders in staat stellen de juiste keuzes te maken voor hun organisatie.

Geïnteresseerd?

Graag kom ik met u in contact om te kijken wat ik voor uw organisatie kan betekenen!