Welkom bij,

MEGG Interim

Op de huidige, verhitte woningmarkt is er genoeg werk aan de winkel voor overheden, marktpartijen, corporaties en huurders. Zo zullen alle partijen moeten reageren op de nieuwe regierol en spelregels van het Rijk op de woningmarkt, zullen gemeenten actuele woonvisies willen hebben, huurders de belangen van hun achterban goed willen behartigen en marktpartijen moeten anticiperen op toenemende regulering op de lokale woningmarkt.

MEGG Interim is er om overheden, marktpartijen, corporaties en huurders tijdelijk en deskundig te ondersteunen met deze opgaven. Bijvoorbeeld door het schrijven van woonvisies, het maken van prestatieafspraken, het ontwikkelen van lokale regelgeving of door het adviseren op woningbouwprojecten. Hiernaast is MEGG Interim procesbegeleider, intermediair, coach, klankbord en belangenbehartiger van stakeholders op de woningmarkt.

Bas van Meggelen

Mijn kennis van de volkshuisvesting en jarenlange ervaring als belangenbehartiger en woonadviseur, zet ik graag in om snel een concrete bijdrage te leveren aan de uitdagingen voor overheden, woningcorporaties, marktpartijen en huurders op de huidige woningmarkt.

MEGG successen

Voorbeelden die spreken

Interim-adviseur, Vestia

Strategie, Beleid & Communicatie

Prestatieafspraken Delft en Zoetermeer | strategische overleggen Den Haag, Delft en Zoetermeer | coördinatie jaarverslag 2021.

Kwartiermaker

Greenport Duin- & Bollenstreek

Ontwikkeling en uitvoering Economische Agenda.

Teamcoördinator Wonen

Vestigingsklimaat, Gemeente Leiden

Coördinatie Team Wonen | advisering en ontwikkeling woonbeleid | accounthouder corporaties.